Ghế tập bụng SHUA SH-G6879 | Abdominal muscle exercise chair

Liên hệ : 0946.789.618

Tên chi tiết: Abdominal muscle exercise chair (Ghế tập bụng)

Kích thước ống: 120*40*t2.0mm

Kích thước: 1820*700*990mm

Cơ bắp được đào tạo: cơ bụng