Ghế tập đa năng SHUA SH-G6857 | Multi Functional Bench

Liên hệ : 0946.789.618

Tên chi tiết: Băng ghế điều chỉnh (Ghế tập đa năng)

Kích thước ống: 150*50*t2.0mm

Kích thước: 80*40*t2.0mm

Cơ bắp được đào tạo: cơ bụng