Ghế tập đẩy vai SHUA SH-G6889 | Olympic Military Bench

Liên hệ : 0946.789.618

Tên chi tiết: Olympic Military Bench (Ghế tập đẩy vai)

Kích thước ống: 120*40*t2.0mm

Kích thước: 1610*1250*1700mm

Cơ bắp được đào tạo: Two biceps, triceps, deltoid muscle