GIÀN TẠ ĐA NĂNG SHUA SH-G5201 | MULTIGYM

Liên hệ : 0946.789.618

Tên chi tiết: Single Station ( Trạm đơn thiết bị đào tạo toàn diện)

Kích thước ống: 50*100*t2.0

Kích thước: 1460*800*2080mm

Trọng lượng: 66kg (11pcs)

Cơ bắp được đào tạo: Cơ ngực và cơ đùi

Chức năng đào tạo chính: Đẩy ngực, chèo thuyền ngồi, kéo cao, móc chân, v.v.