Kệ thanh đòn SHUA SH-G6883 | Barbell Rack

Liên hệ : 0946.789.618

Tên chi tiết: Barbell Rack (Giá treo tạ)

Kích thước ống: 120*40*t2.0mm

Kích thước: 905*925*1388mm