Khung đá bụng SHUA SH-G6888 | Chin Dip Leg Raise

Liên hệ : 0946.789.618

Tên chi tiết: Chin Dip Leg Raise (Xà đơn Song song và Máy tập Kết hợp Cơ Bụng Nâng chân)

Kích thước ống: 120*40*t2.0mm

Kích thước: 1310*1170*2165mm

Cơ bắp được đào tạo: các nhóm cơ lưng vai