Khung gánh đùi trợ năng SHUA SH-G6853 | Smith Machine

Liên hệ : 0946.789.618

Tên chi tiết: Smith Machine ( Giàn tập tạ)

Kích thước ống: 150*50*t2.0mm

Kích thước: 2185*1485*2485mm

Cơ bắp được đào tạo: tất cả các nhóm cơ trên cơ thể