SH-B9100R

81,990,000

SH-B9100R (LED) / SH-B9100R (LCD 15.6′)

Tên: Recumbent bike

Màn hình: LED / LCD 15.6′

Bánh đạp: 14 kg

Điện trở: 40 levels

Trọng lượng máy: 180 kg

Kích thước máy: 1665*607*1400mm

Còn hàng

SH-B9100R

81,990,000