SH-G5811

Liên hệ : 0946.789.618

Name: Seated rowing machine

Màu sắc: vàng sâm banh

Kích thước: 1890*925*1960mm 

Kích thước ống: 75*50*t2.0mm

Trọng lượng: 79.5 kgs

Cơ đào tạo: cơ xô, bắp tay