SH-G5817

Liên hệ : 0946.789.618

Name:  Assist Dip Chin

Màu sắc: vàng sâm banh

Kích thước: 1490*1110*2180mm 

Kích thước ống: 75*50*t2.0mm

Trọng lượng: 115 kgs

Cơ đào tạo: cơ xô, cơ lưng, cơ vai, cơ tay sau, cơ bắp tay