SH-G6804

Liên hệ : 0946.789.618

Tên chi tiết: Shoulder press

Kích thước ống: 150*50*t2.0mm

Kích thước: 1631*1485*1534mm

Trọng lượng: 90 KG

Cơ bắp được đào tạo: Cơ vai, tam đầu