SH-G6805

Liên hệ : 0946.789.618

Name: Lateral Raise

Kích thước ống: 150*50*t2.0mm

Kích thước: 1118*1290*1550mm

Trọng lượng: 80 KG

Các cơ được đào tạo: Cơ vai, xô, nhị đầu