SH-G6807

Liên hệ : 0946.789.618

Name: Biceps curl

Kích thước ống: 150*50*t2.0mm

Kích thước: 1457*1221*1543mm

Trọng lượng: 90kg

Cơ bắp được đào tạo: bắp tay, cơ nhị đầu