SH-G6812

Liên hệ : 0946.789.618

Tên chi tiết: Seated Leg Curl

Kích thước ống: 150*50*t2.0mm

Kích thước: 1540*1100*1550mm

Trọng lượng: 100kg

Cơ bắp được đào tạo: Cơ bắp chân