SH-G6813

Liên hệ : 0946.789.618

Tên chi tiết: Pec Fly/Rear Diltoid

Kích thước ống: 150*50*t2.0mm

Kích thước: 1136*825*2043mm

Trọng lượng: 100kg

Cơ bắp được đào tạo: Cơ chính, cơ hình thang