Ghế tập ngực trên SHUA SH-G6873 | Olympic Incline Bench

Liên hệ : 0946.789.618

Tên chi tiết: Olympic Incline Bench (Ghế ép dốc)

Kích thước ống: 120*40*t2.0mm

Kích thước: 1470*1580*375mm

Cơ bắp được đào tạo: các múi cơ chính trên cơ thể, cơ tam đầu, cơ bàn chân