SH-G6901

Liên hệ : 0946.789.618

Tên máy: Upper push chest trainer (Máy tập đẩy ngực)

Kích thước ống: 120*50*t3.0mm

Kích thước: 1770*1450*1935mm

Cơ bắp được đào tạo: Cơ tam đầu