SH-G6903

Liên hệ : 0946.789.618

Tên máy: Pulldown trainer (Máy tập kéo cao)

Kích thước ống: 120*50*t3.0mm

Kích thước: 1560*1530*1880mm

Cơ bắp được đào tạo: các nhóm cơ lưng