SH-G6905

Liên hệ : 0946.789.618

Tên máy: Shoulder press trainer (Máy tập vai)

Kích thước ống: 120*50*t3.0mm

Kích thước: 1250*1290*1195mm

Cơ bắp được đào tạo: cơ vai, cơ tam đầu