SH-G6909

Liên hệ : 0946.789.618

Tên máy: Split type leg curl trainer (Máy tập chân)

Kích thước ống: 120*50*t3.0mm

Kích thước: 1520*1290*1375mm

Cơ bắp được đào tạo: biceps femoris, gluteus.