SH-G6910

Liên hệ : 0946.789.618

Tên máy: Calf raise trainer (Máy tập bắp chân và gót chân)

Kích thước ống: 120*50*t3.0mm

Kích thước: 1545*550*905mm

Cơ bắp được đào tạo: các nhóm cơ bắp chân