SH-G6911

Liên hệ : 0946.789.618

Tên máy: Buttock trainer (Máy tập đạp sau)

Kích thước ống: 120*50*t3.0mm

Kích thước: 1430*1565*1210mm

Cơ bắp được đào tạo: gluteus, biceps femoris