SH-G6912

Liên hệ : 0946.789.618

Tên máy: Muti-fuction Strecher (Máy kéo giãn đa chức năng)

Kích thước ống: 120*50*t3.0mm

Kích thước: 1430*1565*1210mm

Cơ bắp được đào tạo: ngực, lưng, đùi