SH-G6913

Liên hệ : 0946.789.618

Tên máy: Hack squat

Kích thước ống: 120*50*t3.0mm

Kích thước: 1760*1445*1620mm

Cơ bắp được đào tạo: Quadriceps and gluteus maximus (Nhóm cơ đùi / bắp chân)