SH-G6915

Liên hệ : 0946.789.618

Tên chi tiết: Seated chest push trainer (Dụng cụ tập cơ bụng)

Kích thước ống: 120*75*t3.0 / 120*50*t3.0

Kích thước: 1450 × 1150 × 1700mm

Trọng lượng: 125kg

Cơ bắp được đào tạo: Các cơ cốt lõi